2023-06-30
โปรโมชั่นแคชจอย

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนสินค้าที่ร้าน Jaymart ดาวน์เพียง 0% *เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ถือบัตรเครดิตทุกสถาบันการเงิน เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผ่อนโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการที่ร้านเจมาร์ท และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ รับดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน  ( เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก) ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน โดยไม่ต้องวางเงินดาวน์ 2. สามารถเลือกซื้อสินค้าใดก็ได้ที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ภายในวงเงินอนุมัติ สูงสุด 100,000 บาท  3. งวดผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุดไม่เกิน 24 เดือน 4. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258