2023-06-30
บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนโทรศัพท์มือถือ และ Airtime package ที่ AIS Telewiz

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ แคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัท”) สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือ หรือซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อม Airtime package ผ่านช่องทางร้านค้า AIS Telewiz สาขาที่ร่วมรายการ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน 2. ระยะเวลาการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 3. ตรวจสอบรุ่นโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายส่งเสิรมการขาย ณ จุดให้บริการร้านค้า AIS Telewiz สาขาที่ร่วมรายการ 4. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258