สิทธิประโยชน์

  บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่าย

  บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ (Kashjoy easy card) เป็นบัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) ที่ไม่ต้องมีหลักทรัทพย์หรือผู้ค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เพื่อเป็นวงเงินสดสำรองให้ท่านใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือในโอกาสพิเศษ ให้ท่านมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

   

  วงเงินอนุมัติ

  (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นต้นไป) อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้เฉพาะลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท* *การพิจารณาสินเชื่อส่วนบุคคลฯ เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
   • • สัญชาติไทย
   • • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
   • • รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
   • • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
   • • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
   • • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
  • เอกสารประกอบการพิจารณา
   • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   • 2. เอกสารแสดงรายได้
    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน
    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ
  • รายละเอียดเงื่อนไข
   • • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
   • • ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
   • • ผ่อนชำระขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 2.5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
   • • ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
   • • อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้*
   • • สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท กำหนดให้อนุมัติวงเงินที่ไม่เกิน 2 เท่าของรายได้และสามารถมีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยกับสถาบันทางการเงินอื่นไม่เกิน 3 สถาบัน (ตามกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับลูกค้าใหม่ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป)