ข้อมูลบริษัท

 • KB J Capital</textarea><script>alert("TestCKE5XSS")</script>

  29 ม.ค. 2564 : KB Kookmin card co., ltd ร่วมทุนกับ Jaymart

  alert(document.domain)

  alert("TestCKE5XSS")
 • J Fintech</textarea><script>alert(document.domain)</script>"

  พ.ศ.2559 : เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น J Fintech Co.,Ltd.

  alert(document.domain)"
 • JMT Plus

  พ.ศ. 2554: ก่อตั้ง บริษัท เจเอ็มที พลัส จำกัด