คำถามที่พบบ่อย

   • ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระค่างวดสูงสุด ได้กี่งวด

    สินเชื่ออเนกประสงค์และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์ เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12 - 60 งวด

    สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ เลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 12- 24 งวด

   • อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ Kashjoy

    1.สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล และสินเชื่ออเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)

    2.สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.55% ต่อเดือน และสูงสุดไม่เกิน 0.99% ต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาภายในของบริษัทฯ

   • สินเชื่อ Kashjoy สามารถผ่อนสินค้าได้ที่ใด

    ปัจจุบันสามารถผ่อนสินค้า และโทรศัพท์มือถือ ได้ที่ร้านเจมาร์ทได้ทั่วประเทศ

   • ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครสินเชื่อได้ผ่านช่องทางใด

    ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ผ่านช่องทางดังนี้

    1. ผ่าน Kashjoy Mobile Application โดยท่านสามารถทราบผลการสมัครได้เบื้องต้น

    2. ผ่านเว็บไซต์ http://www.kbjcapital.co.th/ รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

    3. ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่สาขาเจมาร์ททั่วประเทศ

   • ผู้สมัครสินเชื่อจำนำทะเบียน/รีไฟแนนซ์รถยนต์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    จำนำทะเบียนรถยนต์ :

          - อายุ 20-65 ปี (รวมระยะเวลาสิ้นสุดการผ่อน

          - รถยนต์ประเภท รถเก๋ง กระบะ ญี่ปุ่น - ยุโรป ทุกยี่ห้อ อายุไม่เกิน 15 ปี

          - ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถไม่ต่ำกว่า 30 วัน

             (ยกเว้นกรณีโอนเล่มจากสถาบันการเงิน)

          - สัญชาติไทย

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 6 ใบ

    2. สำเนาทะเบียนบ้าน 6 ใบ

    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อ (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

    3. เล่มทะเบียนรถตัวจริง

    4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)

    เจ้าของกิจการ (เพิ่ม) •สำเนาจดทะเบียนการค้า  • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ (เพิ่ม) •สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน  • ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า

   • ผู้สมัครสินเชื่อผ่อนสินค้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

    พนักงานประจำ/รายวัน

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
    • รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
    • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
    • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
    • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

    เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
    • รายได้แสดงในสเตทเม้นท์เฉลี่ยสุทธิ 30,000 บาทต่อเดือน
    • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2. เอกสารแสดงรายได้

    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

     

    เจ้าของกิจการ (เพิ่ม) •สำเนาจดทะเบียนการค้า  • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ (เพิ่ม) •สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน  • ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า

   • ผู้สมัครบัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ และสินเชื่อส่วนบุคคล ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

    พนักงานประจำ/รายวัน

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20-60 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
    • รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
    • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
    • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร
    • มีเบอร์พื้นฐานที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้

     

    เจ้าของกิจการ/ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ

    • สัญชาติไทย
    • อายุ 20-65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
    • รายได้แสดงในสเตทเม้นท์เฉลี่ยสุทธิ 30,000 บาทต่อเดือน
    • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

     

    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    2. เอกสารแสดงรายได้

    • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนา (ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน) และ รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

    • กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือนให้ใช้รายการเดินบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ออมสิน,ธ.ก.ส,ธ.อ.ส)

     

    เจ้าของกิจการ (เพิ่ม) •สำเนาจดทะเบียนการค้า  • สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุดติดต่อกัน

    ฟรีแลนซ์/อาชีพอิสระ (เพิ่ม) •สเตทเมนท์ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุดติดต่อกัน  • ภาพถ่ายสถานประกอบการลูกค้า

   • สินเชื่อ Kashjoy มีบริการอะไรบ้าง?

    สินเชื่อ Kashjoy มีบริการสินเชื่อ 4 ประเภท

    1. บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่

    2. สินเชื่อส่วนบุคคล (เงินก้อน ผ่อนชำระ)

    3. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์/รีไฟแนนซ์

    4. สินเชื่อผ่อนโทรศัพท์มือถือ กับทางร้านค้าเจมาร์ท ทั่วประเทศ

    alert(document.domain) Content-Disposition: form-data; name="name_en" สินเชื่อ Kashjoy มีบริการอะไรบ้าง?
   • test
    test

  สาขาใกล้คุณ