2023-06-30
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนสินค้า เลือกดาวน์ได้ 0 - 30% ผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ เมื่อสมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือแคชจอย ที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผ่อนโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการที่ร้านเจมาร์ท และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17 % ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 24 เดือน และสามารถเลือกจ่ายดาวน์ได้ตั้งแต่ 0% ขึ้นไป  2. วงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ในกรณีที่เงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 เท่าของรายได้ และในกรณีที่เงินเดือนมากกว่า หรือ เท่ากับ 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ 3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 4. ตรวจสอบสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ ณ จุดให้บริการ 5. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรงโปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้านเจมาร์ท ทุกสาขา 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  7. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 8. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบีเจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258