2023-10-10
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย ไม่ง้อบัตรที่ go! Power พร้อมรับโปรโมชั่น และดอกเบี้ยพิเศษ

img-article

รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย1. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์แคชจอยที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ร้านโก พาวเวอร์ (go! Power) ที่ร่วมรายการ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน2. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้3. งวดผ่อนชำระตั้งแต่ 12 งวด และสูงสุด 24 งวด 4. ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 25665. วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท6. สาขา go! Power ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย    • โก เพาเวอร์ หัวหิน                              • โก เพาเวอร์ ชุมแพ    • โก เพาเวอร์ ศรีบุญเรือง                    • โก เพาเวอร์ กระนวน    • โก เพาเวอร์ อมตะนคร                       • โก เพาเวอร์ ยูดี ทาวน์    • โก เพาเวอร์ บ้านผือ                            • โก เพาเวอร์ ขอนแก่น    • โก เพาเวอร์ หนองบัวลำภู                 • โก เพาเวอร์ ท่าศาลา    • โก เพาเวอร์ จันดี                                 • โก เพาเวอร์ ร่อนพิบูลย์7. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ สาขา โกเพาเวอร์ ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด 9. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258

บันทึก