2023-09-13
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ซื้อง่าย ผ่อนสบาย ที่ SINGER : ไม่ต้องใช้คนค้ำ, ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. สำหรับลูกค้าใหม่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์แคชจอยที่ออกโดยบริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้า) ที่ร้านซิงเกอร์ (Singer) สาขาที่ร่วมรายการ และได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี) 2. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้ 3. งวดผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 12 งวด และสูงสุดไม่เกิน 24 งวด  4. ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566 – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 5. วงเงินอนุมัติสูงสุด 2 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ในกรณีรายได้สุทธิตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน หรือวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ สาขาซิงเกอร์ (Singer) ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  8. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th/th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258