2023-09-08
สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า

ผ่อนง่าย สบายกระเป๋า ผ่อนโทรศัพท์มือถือ และ Airtime package ที่ AIS Telewiz (เฉพาะลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย)

img-article

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย/บัตรกดเงินสดแคชจอย อีซี่ ที่สมัครสินเชื่อผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือ สำหรับซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นที่ร่วมรายการ ณ ร้าน AIS Telewiz สาขาที่ร่วมรายการ ด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแคชจอย เมื่อได้รับการอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.17% ต่อเดือน (หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี)  2. ระยะเวลากผ่อนชำระสินค้าเริ่มตั้งแต่ 12 เดือน สูงสุด 24 เดือน 3. ระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 4. ในกรณีที่วงเงินสินเชื่อไม่เพียงพอต่อการซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถวางเงินดาวน์ในส่วนต่างได้ 5. ลูกค้าต้องมีสถานะปกติ  6. บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีลูกค้ามีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ร่วมรายการ ณ AIS Telewiz สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย 7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งได้ และ สิทธิ์ใดๆ ข้างต้นนี้ทั้งหมด  8. สิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้า ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่น หรือบริการอื่นได้ 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง https://www.kbjcapital.co.th ก่อนการเปลี่ยนแปลง กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด โทร. 1258